Zašto da se pridružite?

01-Jun-2012

 

Klaster je oblik udruživanja koji doprinosi realizaciji zajedničkih aktivnosti organizacija koje obavljaju iste ili slične poslove na određenom geografskom području.

Uzimajući u obzir izazove, probleme i potrebe metalskog sektora u Vojvodini našli smo da bi pristup razvoja putem uspostavljanja klastera bio efektivno i efikasno rešenje identifikovanih problema.

Vojvodina Metal Cluster - VMC, nastao je kao inicijativa kompanija iz metalskog sektora u Vojvodini, i to je osnovna snaga i vrednost ovog klastera.

Garancija za ostvarivanje ciljeva VMC-a je podška lokalnih i pokrajinskih vlasti AP Vojvodine, Vlade Republike Srbije preko Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Privredne Komore Vojvodine, VIP fonda - Fond za promociju investicija u Vojvodini i Regionalnog centra za standardizaciju i sertifikaciju.

Preduzeća iz oblasti metalskog sektora postaju članovi VMC na osnovu sopstvenog interesa. Ulaskom u VMC, svi članovi stiču pravo glasa kao i određene obaveze ali i prava u skladu sa Statutom klastera, na primer:

  • pravo da učestvuju u kreiranju programskih aktivnosti VMC,
  • pravo da koriste usluge klastera (npr. pomoć i zaštitu u zemlji i inostranstvu, pristup raznim izvorima finansiranja, usluge radionice klastera, usluge istraživačkog centra itd),
  • pravo glasa (pravo da daju predloge i mišljenja u vezi donošenja odluka, deklaracija i formiranja zaključaka VMC),
  • pravo da pokreću inicijativu i učestvuju u realizaciji ciljeva VMC,
  • pravo da biraju i budu birani u upravljačka i radna tela VMC,
  • da budu redovno informisani o svim važnim pitanjima u vezi sa aktivnostima VMC (kao i da koriste poslovne i druge informacije koje su dostupne od strane klastera),
  • obavezu da poštuje obaveze utvrđene Statutom i drugim opštim pravnim i drugim aktima klastera,
  • obavezu da aktivno doprinosi, kroz svoj rad i aktivnosti, na realizaciji zadataka i ciljeva klastera,
  • obavezu da sačuva ugled članova klastera i ugled samog klastera,
  • obavezu da ne zloupotrebljava, u njihovim odnosima sa trećim licima, informacije o odlukama i aktivnostima klastera itd.
AddThis Social Bookmark Button