Uspešna saradnja FTN-a i 3D IMPULS laboratije - objavljeni radovi u međunarodnim stručnim časopisima

17-Aug-2018

Masovna proizvodnja više nije održiva pa je neophodno okrenuti se malim serijama i pojedinačnoj proizvodnji – stvaranju onoga što nam treba, baš kada nam treba i sa funkcionalnostima koje su prilagođene konkretnom korisniku. To može da postigne samo digitalizovana, integrisana i optimizovana proizvodnja koja će omogućiti da se proizvodi ekonomičnije u manjim serijama, zahvaljujući novim materijalima i pametnim uređajima.

Uspesi koje članice VMC klastera postižu u oblasti primene aditivnih tehnologija i ispitivanju i primeni savremenih materijala su vrhunski, što pokazuju veliki broj  projekata koji se realizuju sa najpoznatijim naučno-istraživačkim institucijama u svetu. Profesori Snežana Ćirić Kostić i Sebastijan Baloš su pokrenuli niz projekata kojima se rešavaju konkretni problemi primene savremenih materijala i tehnologija u proizvodnim procesima. Pored praktičnog znanja pokazali su izuzetna istraživačka i naučna znanja objavljivanjem rezultata svojih istraživanja u vrhunskim naučnim časopisima kao što su: „Journal of Mechanical Engineering Science“ i „Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures“. Navedeni časopisi se u naučnim krugovima pozicionirani u samom vrhu naučne i stručne literature.

Primena savremenih materijala i tehnologija u procesima proizvodnje je realnost koju naša privreda mora što pre da prihvati. U tom pogledu Vojvodina metal klaster već duži niz godina sarađuje sa laboratorijom „3D Impuls“ - naučnoistraživačkom jedinicom Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i laboratorijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu  koje se bave ispitivanjem materijala, aditivnim tehnologijama i primenom digitalnih tehnologija za razvoj novih proizvoda. Cilj te saradnje je pružanje podrške privredi u primeni aditivnih tehnologija (opšte poznatima kao 3D štampanje prototipova i finalnih proizvoda) i podrška u transformaciji naše privrede ka Industriji 4.0.

AddThis Social Bookmark Button