SOLIDWORKS Work out of office

03-Apr-2020

S obzirom na trenutno stanje i epidemiološku situaciju u zemlji i sve većom potrebom za rad van kancelarije članica klastera TehnoLogika, Novi Beograd je pripremila uputstva za rad sa mrežnim licencama SOLIDWORKS kao i tehničku podršku.

Više informacija o svemu pomenutom možete pronaći na sajtu www.technologica.rs

Takođe, svaki korisnik kome je potrebna konsultacija i/ili pomoć, može da kontaktira pomenutu kompaniju na njihove brojeve telefona ili e-mail adrese.

AddThis Social Bookmark Button