Odabrani kandidati za obuku zavarivača

03-Oct-2019

Na osnovu Javnog poziva za obuku zavarivača broj 32-08/2019 od 02.08.2019.

komisija VMC-a je od 13 pristiglih prijava odabrala 10 kandidata za sertifikovanu obuku

zavarivača.Pisano obaveštenje biće dostavljeno sa obrazloženjem kandidatima putem pošte.

AddThis Social Bookmark Button