Inovacije u metalskoj industriji

13-May-2019

Vojvodina Metal Cluster je vodeći partner na projektu ITC Mind koji je podržan sredstvima EU iz IPA programa, prekogranične saradnje Srbija - Mađarska. U okviru pomenutog projekta predviđene su i obuke iz oblasti Inovacija u metalskom sektoru. Obuke su održane u Segedinu 9. i 10. Aprila.

Tom prilikom obukama su prisustvovali predstavnici menadžmenta VMC-a, projektni partneri, predstavnici FTN-a, predstavnici Tehničkog fakulteta iz Zrenjanina, predstavnici firmi članica VMC-a, Srednje mašinske škole, kao i djaci i studenti.

AddThis Social Bookmark Button