Cross-KIC EIT RIS Dialogue Conference

27-Sep-2018

Evropski institut za inovacije i tehnologije (European institute for innovation and technology – EIT, https://eit.europa.eu/eit-home) je nezavisno telo Evropske Unije sa sedištem u Budimpešti, u Mađarskoj. Osnovan je 2008. godine i predstavlja jedinstvenu inicijativu EU koja podstiče inovacije i preduzetništvo širom Evrope.

Tim povodom se danas na Univerzitetu u Novom Sadu (dr Zorana Đinđića 1), u Svečanoj sali Rektorata, održava Cross-KIC EIT RIS Dialogue Conference kojoj prisustvuju i predstavnici Vojvodina Metal Cluster-a.

 

AddThis Social Bookmark Button