5. Redovna Skupština VMC-a i zajednička sednica organa VMC-a

24-May-2016

27. maja 2016. godine Vojvodina Metal Cluster će održati svoju Redovnu, 5. u nizu Skupštinu, kao i zajednički sastanak organa VMC-a.

Skupština će biti održana u Hotelu "Božić" u Beški, sa početkom u 12 časova, sa sledćim Dnevnim redom:

  1. Razmatranje i usvajanje predloga Dnevnog reda
  2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika  4. redovne Skupštine VMC 
  3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja  o radu i Finansijskog izveštaja VMC za 2015. godinu
  4. Razmatranje i usvajanje predloga Programa rada i  Finansijskog plana VMC za 2016. godinu
  5. Izbori za organe i tela  Vojvodina Metal Cluster-a:

a)       predsednika Skupštine VMC

b)       2 potpredsednika Skupštine VMC

c)        7 članova UO VMC

d)       3 člana NO VMC

e)       5 članova Saveta VMC


Istog dana, na istom mestu biće održana i zajednička sednica organa (Sednica UO, NO i Saveta) Vojvodina Metal Cluster-a sa početkom u 10 časova.

AddThis Social Bookmark Button