VMC Rss english http://vmc.rs/eng/RSSArticles?name=Rss VMC Rss feed for category Rss Copyright 2020, VMC.rs Rss 7/13/2020 1:17:11 PM 7/13/2020 1:17:11 PM RSS <p><a href="http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/Ekonomija.html">.</a></p> http://vmc.rs/eng/RSS/Article?id=474 /eng/RSS/Article?id=474 5/14/2012 12:00:00 AM 01.03.2012 Održana Prva Skupština VMC-a <p>U Velikoj sali Skup&scaron;tine AP Vojvodine održana je Prva redovna Skup&scaron;tina Vojvodina Metal Clustera. Skup&scaron;tini su pored osnivača i članova klastera, prisustvovali i predstavnici Vlade AP Vojvodine kao i&nbsp; brojni gosti, predstavnici institucija podr&scaron;ke, Univerziteta i drugih klastera.</p> <p style="text-align: justify;">U prvom delu Skup&scaron;tine, prisutnima su se obratili Pokrajinski sekretar za privredu, G-din I&scaron;tvan Pastor, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, G-din Tomislav Stantić i Pokrajinski sekretar za rad, zapo&scaron;ljavanje i ravnopravnost polova, G-din Miroslav Vasin.</p> <p style="text-align: justify;">Pokrajinski sekretar za privredu, G-din I&scaron;tvan Pastor je istakao da je znacaj klastera u tome sto predstavlja organizaciju onih koji su spremni i sposobni za život. Da je u pitanju organizacija onih koji imaju ambiciju u odnosu na sada&scaron;njicu i sutra&scaron;njicu. Takođe je istakao svoje mi&scaron;ljenje da je zadatak svake Vlade, pa tako i Pokrajinske Vlade i Sekratarijata za privredu da podrže one koji su spremni i sposobni za trži&scaron;nu utakmicu i život.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kako su strate&scaron;ke smernice razvoja Vojvodina Metal Clustera obrazovanje i usavr&scaron;avanje kadrova, investicije i ulaganja u razvoj metalskog kompleksa, zatim međunarodna saradnja i projekti, saradnja sa ostalim granama privrede, predstavnici Vojvodina Metal Clustera su na Skup&scaron;tini potpisali memorandume sa predstavnicima sledećih institucija:</p> <ul> <li style="text-align: justify;">Fonda za podr&scaron;ku investicija u Vojvodini - VIP fond;</li> <li style="text-align: justify;">Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim ve&scaron;tinama, kao značajnim projektom PS za rad, zapo&scaron;ljavanje i ravnopravnost polova;</li> <li style="text-align: justify;">Fonda "Evropski poslovi" APV</li> <li style="text-align: justify;">Klastera vazduhoplovne industrije - UVIS</li> <li style="text-align: justify;">BSC Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju</li> </ul> <p style="text-align: justify;">U budućnosti je planirano potpisivanje memoranduma sa jo&scaron; 30-ak različitih institucija.</p> <p style="text-align: justify;">Nakon redovnog rada Skup&scaron;tine, članovima klastera i gostima, prezentovane su aktuelne podr&scaron;ke Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Evropske mreže preduzetnika.</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/eng/Articles?name=Vesti">Back to news</a></p> http://vmc.rs/eng/01_03_2012_Odrzana_Prva_Skupstina_VMC_a/Article?id=498 /eng/01_03_2012_Odrzana_Prva_Skupstina_VMC_a/Article?id=498 3/1/2012 12:00:00 AM