Vesti

Zašto da se pridružite?

  • pravo da ucestvuju u kreiranju programskih aktivnosti VMC,
  • pravo da koriste usluge klastera (npr. pomoc i zaštitu u zemlji i inostranstvu, pristup raznim izvorima finansiranja, usluge radionice klastera, usluge istraživackog centra itd),
  • pravo glasa (pravo da daju predloge i mišljenja u vezi donošenja odluka, deklaracija i formiranja zakljucaka VMC),
  • pravo da pokrecu inicijativu i ucestvuju u realizaciji ciljeva VMC,
  • pravo da biraju i budu birani u upravljacka i radna tela VMC,
  • da budu redovno informisani o svim važnim pitanjima u vezi sa aktivnostima VMC (kao i da koriste poslovne i druge informacije koje su dostupne od strane klastera),
  • obavezu da poštuje obaveze utvrdene Statutom i drugim opštim pravnim i drugim aktima klastera,
  • obavezu da aktivno doprinosi, kroz svoj rad i aktivnosti, na realizaciji zadataka i ciljeva klastera,
  • obavezu da sacuva ugled clanova klastera i ugled samog klastera,
  • obavezu da ne zloupotrebljava, u njihovim odnosima sa trecim licima, informacije o odlukama i aktivnostima klastera itd.

Saznajte vise ...